Chavah en Nelis

Chavah werd als eerste geboren en Nelis als laatste, de kleinste en de grootste. Broer en zus.